CUỘC THI THÁNG ĐỢT 10(đợt cuối của cuộc thi) - TỪ NGÀY 28/4/2013 ĐẾN 19/05/2013
 • Câu hỏi 1: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tại Hội nghị này, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, sôi nổi, trách nhiệm. Hãy cho biết đó là hội nghị nào?
  A. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.
  B. Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.
  C. Hội nghị Trung ương 6 khóa XI.
 • Câu hỏi 2: Tại hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận về Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Theo đó, về mục tiêu cụ thể đến năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương xác định.
  A. Khoa học và công nghệ Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.
  B. Khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN.
  C. Khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu Châu Á.
 • Câu hỏi 3: Để thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2010-2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra 3 khâu đột phá đó là:
  A. Phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và cơ giới hóa nông nghiệp
  B. Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.
  C. Xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và cơ giới hóa nông nghiệp.
 • Câu hỏi 4: Theo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, phấn đấu đến năm 2020, mạng lưới đào tạo chuyên nghiệp của tỉnh ta có bao nhiêu trường đại học?
  A. 4
  B. 5
  C.6
 • Câu hỏi 5: UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình Phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2020, nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo mục tiêu chương trình đến năm 2020 phấn đấu có khoảng bao nhiêu phần trăm thanh niên được tiếp cận với nền kinh tế xanh?
  A. Hơn 40%.
  B. Hơn 50%.
  C. Hơn 60%.
 • Câu hỏi 6: Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 82 năm sinh nhật Đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi ý Tỉnh đoàn nên có chương trình riêng đề hỗ trợ lực lượng nào?
  A. Nông dân trẻ.
  B. Cán bộ trẻ.
  C. Ngư dân trẻ?
 • Câu hỏi 7: Theo kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, ở cấp Đoàn cơ sở, thời hạn hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho các ĐVTN cấp mình là khi nào?
  A. Hoàn thành trong quý I/2013.
  B. Hoàn thành trong quý II/2013.
  C. Hoàn thành trong quý III/2013.
 • Câu hỏi 8: Theo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ 17, nhiệm kỳ 2012-2017, hằng năm mỗi Đoàn cơ sở giúp đỡ, cảm hóa ít nhất bao nhiêu thanh thiếu nhi chậm tiến hòa nhập cộng đồng?
  A.1 đến 2.
  B. 2 đến 3
  C. 1 đến 3
 • Câu hỏi 9: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII đã thông đề án nào trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn?
  A. Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Đề án phát triển tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  B. Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội. Đề án phát triển tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  C. Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đào tạo cán bộ trẻ. Đề án phát triển tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 • Câu hỏi 10: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Theo đó, chủ đề của cuộc thi là gì?
  A. “Để nghị quyết của Đoàn đi vào cuộc sống”.
  B. “Toàn Đoàn cùng hành động”.
  C. “Học nghị quyết - Hiểu nhiệm vụ”.

Bản quyền 2012 thuộc về Tỉnh đoàn Quảng Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: BTV Tỉnh đoàn | LH: 05103.825123
Design and Development by Mr.Lưu | Email:quangluutk@gmail.com | Support: 0905.914411